Gold wing Yak 55

 

  Spec. Goldwing Yak55 180cm
  Motor Turnigy 63-64-B 230Kv
  Fartreglage Turnigy Sentilon100A HV 5-12S BESC
  Ackar 5000Mah 9s1p
  Servo Power HD 7150MG
  Mottagare Futaba 2,4ghz
  Elkonverterad modell med underbara flygegenskaper. väger ca 5kg och matas med ca 2kw