Ångmaskiner

Hur fungerar en ångmaskin? Här kommer ett utdrag från ånglokslära 1949.

För att utnyttja den i en ångpanna alstrade ångan och omsätta dess på grund av trycket inneboende kraft i nyttigtarbete användes ångmaskinen.

Ångmaskinens delar

Kolvrörelsen. Ångmaskinen bild 1 utgöres av cylindern 10, i båda ändar ångtätt tillsluten. I cylindern finns en kolv 11, medelst tätningsringar ångtätt  inpassad, dock så att den kan skjutas fram och tillbaka i cylindern.Insläppes ånga i cylinderns ena ände, skjutes kolven på grund av ångans tryck till andra änden av cylindern.Vid kolven är fäst kolvstången 12, som går genom cylinderlocket och där tätas medelst packningsdosan 13.Kolvstången är fäst vid tvärstycket 15, styrt av styrskenorna (gejdrar) 5 och 14 och genom tvärstycksbulten 6förenat med ena änden av vevstaken 16, som med sin andra ände omfattar vevtappen 22, fäst i veven 21 påaxeln 20. Om ångan nu får verka på kolvens vänstra sida och när den kommit till slutet av slaget på dess högravrides axeln runt i pilens riktning.

 

angmaskin.jpg (40871 bytes)
Bild 1

 

Slidrörelsen. För att en maskin skall arbeta måste ångan i regelbundna perioder insläppas än på ena, än på andrasidan om kolven, samtidigt som den förbrukade ångan på motsatt sida släpps ut. Detta sker medelst sliden 2 och dessrörelseanordning. Sliden är en plan eller cylindrisk kropp, som växelvis öppnar och avbryter förbindelsen mellan slid-skåpet och de till cylindern ledande ångkanalerna 7 och 9 för  ångan och samtidigt sätter den avstängda kanalen i för-bindelse med avloppet 8. Ytan i vilken dessa kanaler utmynna och på vilken sliden förs fram och tillbaka, kallas slid-planet. Detta bilar samtidigt botten i en vid cylindern anbragt låda slidskåpet 1, till villken ångan leds från pannan.

 

slider.jpg (33248 bytes)

Bild 2

På bild 2 syns hur en slidångmaskin och kolvventilångmaskin fungerar. 1 Ångan strömmar in i cylindern från slid-huset och pressar undan kolven i cylindern. Sliden börjar att röra sig i motsatt riktning. 2 När sliden når motsattaändan av slidskåpet ansluts den första porten till utloppsporten och samtidigt strömmar ny ånga in genom den andra porten. Cykeln upprepas. 3 Ångan strömmar in i cylindern genom den ena porten och pressar undan kolveni cylindern. Ventilkolven börjar att röra sig i motsatt riktning. 4 När ventilkolven når andra ändan ansluts den förstaporten till utloppsporten och ny ånga släpps in genom den andra porten på samma sätt som på slidångmaskinen.

 

Ångmaskiner i modell.

Själv har jag en samling av modellångmaskiner som en farbror i Huskvarna har byggt. Det finns roterande maskiner,Coumpoundmaskiner, encylindriga och tvåcylindriga. Här är det ångmaskiner från England. Om du är intresserad av att bygga ångmaskinsmodeller föreslås ett besök på Reevs hemsida.

 

t_ang2.jpg (11207 bytes)

t_ang1.jpg (15493 bytes)
Ångmaskiner i Ironbridge.

t_ang3.jpg (10063 bytes)

Nu kommer det bilder på mina modell ångmaskiner. Maskinerna är cirka 15cm höga och har en cylinderdiameter på ca 20mm. På coumpoundmaskinen syns kondensorn, vatten och vakuumpumpen.
 

t_ang5.jpg (11743 bytes)
Fyrcylindrig roterande.

t_ang6.jpg (11420 bytes)
Encylindrig.

t_ang7.jpg (14035 bytes)
Tvåcylindrig att hängas på vägg.

t_ang8.jpg (14402 bytes)
Coumpoundmaskin.

t_ang9.jpg (12341 bytes)
Encylindrig med omkastare.

t_ang10.jpg (14834 bytes)
Tvåcylindrig med omkastare.

t_ang4.jpg (6844 bytes)
Encylindrig liggande.

 
Här kommer bilder på  ångmaskiner som jag byggt. Det är tre stycken ocilerande och en ventilbalansmaskin. Ventilbalansmaskinen fungerar på följande sätt. Det är två cylindrar som rör sig upp och ner, de är sammankopplade med en länk. På en av kolvarna sitter det två vevstakar, en utav dom är böjd och är förbunden med den stora vevstaken som driver vevaxeln. Vevaxeln är även ventilaxel och förser cylindrarna med ånga.

t_ang13.jpg (9311 bytes)
  Ocilerande Borr 3mm Slag 8mm

t_ang11.jpg (7782 bytes)
  Borr 1,5mm Slag 4mm


Borr 1mm Slag 3mm

t_ang12.jpg (9626 bytes)
Ventilbalansmaskin

Här kommer fler maskiner jag byggt under åren. En två cylindrig ocilerande och en dubbelverkande slid ångmaskin från ritning i AoH.

En ny ångmaskin byggd dec -06. Den är tänkt att ha i ett flygplan. 2cylindrig boxer, 16mm cylindrar.
Här finns ett bildgalleri med mina ångmaskiner.  Länk