Spegelvända en ritning.

Om man bygger efter en ritning och hittar den i en tidning eller på nätet. Händer det ibland att det bara är med en vinghalva för att spara plats. Jag tycker det är enklast att bygga vingen direkt på ritningen. Det enklaste sättet att spegelvända ritningen är att spruta olja på den: Det skall vara tunn olja av typ 5-56 eller WD 40.
Naturligtvis har man en kopia av ritningen som man bygger på. Här ser man hur det lyser igenom till baksidan. Jag har inte sprutat olja mer än där det behövs för att det skall synas ordentligt hur väl det kommer fram på baksidan.