Kontakter till laddaren.

När man har skaffat sig en laddare som klarar av flera olika acktyper kan det vara smart att tillverka ett kablage så att man kan ladda flera olika batterier med samma kabel. Jag har från laddaren grova kablar och en Multplexkontakt i änden. Med denna kabel kan jag ladda stora ackar. Sedan har jag en apparatlåda med banankontakter på. Banankontakterna använder jag som polskruvar att fördela strömmen till det olika kablar som sitter i lådan. Nu är det bara att koppla ihop multiplexkontakterna.När man skaffar sig en ny pryl med en ny kontakt är det bara att borra hål i lådan och ansluta laddkabeln.