Kyosho Ferias

Mitt andra el-flygplan. Jag köpte detta plan begagnat. Det satt då standard servon och standardmottagare i planet. Detta var alldeles för tungt, men stället för att byta till mikroservon förlängde jag vingen 22cm. Jag minskade även V-formen och satte dit skevroder. Nu hade jag en modell som flög bra och hade skevroder. Efter ett antal krascher blev modellen liggande. Då såg jag på Internet att någon hade satt dit en 0,10 motor på en ferias. Jag monterade en OS 10á och fick  en mycket rolig modell. Nu är planet även utrustat med mikroservon och vingen är original längd. Man kan nu flyga full gas i 10-15min. Total kraschad då vingen gick av i ett comatheat.