Balsahyvel.

Det vi använder som balsa hyvel är isjälva verket en  tapetskarvshyvel. Min hyvel är iallafall en sådan. Det kan vara svårt att få den att ta bra då den bara skall ta bort tapetskarven. Man får snedställa bladet för att få den att ta bra. Om man vill att den skall ta bättre får man slipa ett spår i skruven som håller fast bladet. Så att det kommer längre fram.